2009 | 120 кс | 2500 цм3 | 182000 км | пред >1 час
2007 | 120 кс | 2200 цм3 | 170000 км | пред >1 час
2007 | 113 кс | 2 цм3 | 173000 км | пред >1 час
2006 | 80 кс | 1200 цм3 | 130000 км | пред >1 час
2003 | 150 кс | 1995 цм3 | 167000 км | пред >1 час
2004 | 109 кс | 1600 цм3 | 120000 км | пред >1 час
2005 | 112 кс | 2000 цм3 | 83000 км | пред >1 час
2007 | 125 кс | 1700 цм3 | 148000 км | пред >1 час
2000 | 116 кс | 1900 цм3 | 160000 км | пред >1 час
2006 | 101 кс | 1700 цм3 | 176 км | пред >1 час
2009 | 90 кс | 1300 цм3 | 144 км | пред >1 час
2004 | 136 кс | 2000 цм3 | 150000 км | пред >1 час
2008 | 83 кс | 1500 цм3 | 136000 км | пред >1 час
2013 | 90 кс | 1499 цм3 | 90000 км | пред >1 час
2013 | 90 кс | 1461 цм3 | 80000 км | пред >1 час
2012 | 66 кс | 1500 цм3 | 99000 км | пред >1 час
2011 | 105 кс | 1600 цм3 | 120000 км | пред >1 час
2011 | 92 кс | 1600 цм3 | 74000 км | пред >1 час
2013 | 66 кс | 1461 цм3 | 80000 км | пред >1 час
2012 | 92 кс | 1600 цм3 | 90000 км | пред >1 час

Најпопуларни огласи во последните 24 часа

Хаварисани возила(за делови)
Хаварисани возила(за делови)
пред >1 час По договор
Хаварисани возила(за делови)
Хаварисани возила(за делови)
пред >1 час По договор
Резервни делови
Резервни делови
пред >1 час 1 €
Гуми и Бандажи
Гуми и Бандажи
пред >1 час 15 €
Гуми и Бандажи
Гуми и Бандажи
пред >1 час 170 €
Резервни делови
Резервни делови
пред >1 час 1 €
Гуми и Бандажи
Гуми и Бандажи
пред >1 час 130 €
Гуми и Бандажи
Гуми и Бандажи
пред >1 час 270 €
Резервни делови
Резервни делови
пред >1 час По договор
Гуми и Бандажи
Гуми и Бандажи
пред >1 час 50 €
Останато
Останато
пред >1 час 350 €
Останато
Останато
пред >1 час 350 €
Останато
Останато
пред >1 час 1 €
Останато
Останато
пред >1 час 1 €