2007 | 120 кс | 1 цм3 | 155000 км | пред >1 час
2006 | 140 кс | 2000 цм3 | 199000 км | пред >1 час
Останати - Останато
2002 | 150 кс | 2200 цм3 | 98500 км | пред >1 час
2015 | 100 кс | 1900 цм3 | 100 км | пред >1 час
2016 | 100 кс | 1500 цм3 | 10000 км | пред >1 час
2016 | 220 кс | 1900 цм3 | 1 км | пред >1 час
2015 | 100 кс | 2000 цм3 | 2000 км | пред >1 час
2008 | 101 кс | 1700 цм3 | 130000 км | пред >1 час
2005 | 68 кс | 1400 цм3 | 120000 км | пред >1 час
2008 | 51 кс | 1300 цм3 | 150000 км | пред >1 час
2006 | 55 кс | 1300 цм3 | 120000 км | пред >1 час
2007 | 110 кс | 1600 цм3 | 120000 км | пред >1 час
2008 | 77 кс | 105 цм3 | 90000 км | пред >1 час
2000 | 116 кс | 1900 цм3 | 160000 км | пред >1 час
2005 | 101 кс | 1700 цм3 | 160000 км | пред >1 час
2007 | 109 кс | 1600 цм3 | 160000 км | пред >1 час
2007 | 75 кс | 1300 цм3 | 170000 км | пред >1 час
2007 | 125 кс | 1700 цм3 | 148000 км | пред >1 час
2009 | 80 кс | 1900 цм3 | 170000 км | пред >1 час
2008 | 109 кс | 1600 цм3 | 190000 км | пред >1 час

Најпопуларни огласи во последните 24 часа

Резервни делови
Резервни делови
пред >1 час 100 €
Гуми и Бандажи
Гуми и Бандажи
пред >1 час 15 €
Резервни делови
Резервни делови
пред >1 час 1 €
Останато
Останато
пред >1 час 250 €
Останато
Останато
пред >1 час 100 €
Хаварисани возила(за делови)
Хаварисани возила(за делови)
пред >1 час 350 €
Резервни делови
Резервни делови
пред >1 час 220 €
Резервни делови
Резервни делови
пред >1 час 1 €
Резервни делови
Резервни делови
пред >1 час 1 €
Останато
Останато
пред >1 час 35 €
Тјунинг
Тјунинг
пред >1 час 10 €
Тјунинг
Тјунинг
пред >1 час 30 €
Резервни делови
Резервни делови
пред >1 час 40 €