Споредба на возила


Нема одбрани возила за споредба

За да можете да видите што значи споредба на возила, кликнете на линкот пример за споредба


Што значи споредбата?

Споредбата значи дека можете да одберете до 6 возила и преку табеларен приказ можете да ги споредите одбраните возила по сите нивни особини


Како да додадете возило за споредба ?

При резултатите од пребарување во десниот дел од секој оглас постои копче додај во споредба
Со притискање на тој линк, возилото се внесува во листата за споредба.


Откако ке додадете едно или повеќе возила, тогаш преку главното мени можете да пристапите до страната за споредба,и да ги видите возилата што сте ги одбрале