Помош

Кој може да поставува огласи на avtooglasi.com.mk ?
Секој, без разлика дали огласувачот е физичко или правно лице.
Колку чини еден оглас?
0 денари. Објавувањето на оглас е бесплатно.
Дали може да се објават повеќе огласи од исто лице?
Да. Меѓутоа само доколку се работи за различно возило. Повторувањето на еден ист оглас не е дозволено.
Како да пронајдете автомобил?
Изберете ја прво марката на автомобилот што го барате, моделот, и останатите понудени карактеристики
(цена, зафатнина, поминати километри, град, итн), потоа изберете БАРАЈ.

Доколку не изберете ни една од опциите ќе бидат прикажани сите огласени автомобили.
Огласите се прикажуваат според времето на внесување, почнувајќи од најновиот.

Како да поставите ваш оглас?

Упатство за огласување на avtooglasi.com.mk :
Изберете ја опцијата ЗА ВОЗИЛО од менито ДОДАЈ ОГЛАС. Пополнете го формуларот според следниве правила:
- внесете ги податоците за контакт
- изберете дали продавате, барате или заменувате автомобил
- внесете ги останатите карактеристики

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ:
  • марка на возилото
  • моќност
  • зафатнина
  • краток опис (наслов) на огласот

како и НЕЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ полиња, кои се важни при пребарувањето, и добивање подетална слика за возилото кое го огласувате,

изберете ДОДАЈ ОГЛАС, како би преминале на формата за внесување фотографии.
(внесувањето фотографии не е задолжително)

Со избирање на ДОДАЈ ОГЛАС, вашиот оглас ќе биде внесен и по одобрувањето од тимот на АВТООГЛАСИ ќе биде објавен.
Како да го измените вашиот оглас на avtooglasi.com.mk ?
Пронајдете го вашиот оглас и изберете ја опцијата ИЗМЕНИ/ИЗБРИШИ
Внесете ја вашата лозинка што ја избравте при внесување на огласот и изберете ПРОДОЛЖИ
Пополнете ги полињата што сакате да ги измените и изберете ИЗМЕНИ
Во наредниот чекор доколку сакате може да додадете нови или избришете некои од постоечките фотографии.
Изберете ОБЈАВИ ОГЛАС, и вашиот оглас ќе биде објавен со направените измени.
Зачувај го огласот
Огласите кои ќе ги зачувате избирајќи ЗАЧУВАЈ ГО ОГЛАСОТ, ќе ви бидат лесно достапни во ЗАЧУВАНИ ОГЛАСИ од главното мени.
Споредба на автомобили
Споредете ги одбраните автомобили со избор на ДОДАЈ ЗА СПОРЕДБА во огласите, и линкот споредба од главното мени.
Како да го избришете вашиот оглас од avtooglasi.com.mk ?
Пронајдетего вашиот оглас и изберете ја опцијата ИЗМЕНИ/ИЗБРИШИ
Внесете ја вашата лозинка што ја избравте при внесување на огласот и изберете ПРОДОЛЖИ
Изберете ИЗБРИШИ ГО ОГЛАСОТ, и вашиот оглас ќе биде избришан од базата на avtooglasi.com.mk
Имате да поставите прашање?
Слободно одете на контакт или испратете е-пошта на info@avtooglasi.com.mk